Selský v?z na p?epravu d?íví na ?et?zových kolech

The wheels on this agricultural trailer, in use until 2016, were presumably taken from a Kettenkrad and a Panzer IV.